ZGŁOSZENIA:


Zgłoszenia wg załączonego formularza prosimy przesyłać do na adres dyskursmedyczny2017@gmail.com do 15.10.2017r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszeń i akceptacji wybranych tematów.

 

Potwierdzenia przyjęcia referatu i dalsze informacje zostaną przekazane uczestnikom do 31.10.2017.

 


Karta Zgłoszenia

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

„Dyskurs (para)medyczny - gatunki, funkcje, przeobrażenia”

 

(Wrocław, 7-8.12.2017 r.)

 

 

 

Imię i nazwisko:

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy:

Instytucja (uczelnia, wydział, instytut, zakład):

Adres do korespondencji:

Telefon:

E-mail:

Dane do faktury:

 

Tytuł wystąpienia:

Słowa klucze (3-5 słów kluczy):

Abstrakt wystąpienia (300-500 słów):

 

 

 

Bibliografia (3 najważniejsze pozycje):