TERMINARZ:


 

1. Przesłanie karty zgłoszenia (z abstraktem ) - do 15 października 2017 r.

 

2. Termin zawiadomienia o zakwalifikowaniu referatów - do 31 października 2017 r.

 

3. Rozesłanie programu konferencji - do 15 listopada 2017 r.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń i opłaty będą przesyłane zainteresowanym osobom.