Wszystkie referaty po zaakceptowaniu przez recenzentów zostaną opublikowane w postaci książkowej monografii