OPŁATA:


Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł (dla doktorantów – 200 zł) i pokrywa koszty:

– organizacji konferencji,

– obiadu i przerw kawowych,

–materiałów konferencyjnych,

– publikacji pokonferencyjnej.

 

Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.