MIEJSCE OBRAD:


Wydział Filologiczny UWr

Instytut Filologii Polskiej

Plac Nankiera 15
50-140 Wrocław