KOMITET ORGANIZACYJNY:


Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr - Przewodniczący komitetu organizacyjnego                           

mgr Adam  Dombrowski - sekretarz konferencji, tel. 662 320 029, e-mail: adam.dombrowski@uwr.edu.pl

mgr Maria Rudnicka, UWr

Mgr Anna Śliwicka, UWr

mgr Natalia Dobrzeniecka, UWr

mgr Tomasz Piasecki, UWr