KOMITET NAUKOWY:


·         Prof. dr hab. Janina Labocha, Wydział Polonistyki UJ

 

·         Prof. dr hab. Maria Wojtak, Instytut Filologii Polskiej UMCS

 

·         Prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, Instytut Filologii Polskiej UWr

 

·         Prof. dr hab. Ewa Malinowska, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa UO

 

·         Prof. dr hab. Alicja Kargul, Dolnośląska szkoła wyższa, Wrocław

 

·         prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego WUM

 

·         Dr hab. Waldemar Żarski, prof. UWr , Instytut Filologii Polskiej UWr

 

Dr hab. Monika Zaśko-Zielińska, Instytut Filologii Polskiej UWr

 

·         Dr hab. Igor Borkowski, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

 

·         Dr hab. Jerzy Biniewicz, Prof. UWr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

 

Dr hab. Edyta Zierkiewicz, Prof. UWr, Instytut Pedagogiki UWr

Dr Hab. Aneta FirleJ-Buzon, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr